Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Obrazek

Děkujeme za účast a za přízeň a sejdeme se zase na další kynologické akci MSKS

                                                                       KYNOLOGICKÝ KLUB HUSTOPEČE

Obrazek

Obrazek

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

Obrazek

 

 Mistrovství MSKS 2008

 

pořádá dne 24.-26.10.2008
KK Hustopeče
Základní organizace č.
10406
www.kk-hustopece.estranky.cz


- 1 -
Ředitel závodu : ing. Miloslava Kvapilová
Vedoucí poslušnosti: Libuše Stránská

Vedoucí obrany: Renata Jankovičová
Vedoucí stop: Karel Myslík

Rozhodčí:
Jaroslav Venhauer
- hlavní rozhodčí,rozhodčí poslušnosti
Miroslav Vávra- rozhodčí stop
Kurt Schafar(Rak.)- rozhodčí obrany
Robert Klepáč- náhradní rozhodčí
Josef Surovec- rozhodčí pro mládež:

Figuranti: Radovan Liška, David Polzer, Jiří Bravenec

Kladeči: Zdeněk Malý, Miroslav Nekvapil, Lukáš Slowioczek

Komise, prezentace: Mgr.Kristýna Stehlíková, Leona Hulatová, ing.Svatava Stehlíková

Veterinární dozor: MVDr. J.Kunc, MVDr. M.Vítek

Časový rozvrh:

Pátek 24.10.2008

10.00-16.00hod.    -příjezd závodníků, trénink s vlastními figuranty a pomocníky

14.00-16.00hod.    -prohlídka terénů na stopy(zúčastní se hl.rozhodčí, rozhodčí stop, vedoucí stop, kladeči)

15.00-18.00hod.    -prezentace a veterinární přejímka psů(u penzionu Formanka)

16.00-17.00hod.    -zkušební psi-výběr figurantů(zúčastní se hl.rozhodčí, rozhodčí obran, všichni figuranti a psovodi)

17.00-19.00hod.    -večeře

18.00                   -porada rozhodčích, figurantů, vedoucích úseků a pořadatelů

20.00hod.             -slavnostní zahájení M MSKS (restaurace Formanka) losování, organizační záležitosti

Stopy mládežníků budou zařazeny v neděli 26.10.2008 dopoledne.

Sobota 25.10.2008

06.30-08.30hod.    -snídaně

07.30-17.00hod.    -provádění jednotlivých disciplín dle harmonogramu - kategorie dospělí a mládež

12.00-14.00hod.    -oběd

17.00-19.00hod.    -večeře

20.00-24.00hod.    -společenský večer(restaurace Formanka)

Neděle 26.10.2008

06.00-07.30hod.    -snídaně

07.00-14.30hod.     -provádění jednotlivých disciplín dle harmonogramu

12.00-14.00hod.    -oběd

14.30-15.00hod.    -přestávka, doprovodný program(agility, tanec se psem)

15.00                   -předání odznaku vzorný výcvikář (P.Ušelová, K.Komárková) a poděkování rozhodčím k ukončení jejich činnosti (M.Tupý, J.Pokorný)
                           -vyhlášení výsledků M MSKS dospělých a mládeže

                           -ukončení mistrovství MSKS

- 2 -
Podmínky účasti:
•splnění limitu na výběrovém závodě MSKS, a to minimálně 250 bodů s podmínkou, že v každé části musí být splněno min.70% bodů.

Splnit limit lze také na výběrovém závodě FCI, na MČR nebo MS plemen, která probíhají dle IPO3 nebo VPG 3. Splnění limitu doloží psovod výsledkovou listinou podepsanou hlavním rozhodčím. Tu zašle vedoucímu pořádající akce.
složená zkouška IPO3
• na start bude připuštěn psovod pouze s jedním psem
• závodu se smí zúčastnit pouze psovodi starší 18let
• včasné zaslání přihlášky a zaplacení startovného (500,-)
• vyplněné přihlášky a startovné ve výši 500,- Kč zasílejte poštovní poukázkou na adresu :

Kristýna Stehlíková, Starovičská 479, 691 67 Šakvice, tel. 732 805 105, mail:m-msks2008@seznam.cz.

další informace podá: Ivana Tomková
tel. 728 380 487, mail. itomkova@email.cz

Uzávěrka přihlášek je 30.9.2008

Organizační pokyny:

Pozor!!! v letošním roce si každý závodník včetně mládežníků zajišťuje ubytování a stravování sám!!!

Ubytování a stravování rozhodčích, figurantů, kladečů a čestných hostů zajišťuje pořadatel

• Při prezentaci je nutno předložit:
- členskou průkazku KK, nebo CHK, zaplacené členství na r.2008
- průkaz původu psa a jeho výkonnostní knížku
- očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině a psince, ne starší 1 roku a ne mladší 1 měsíce.

• Účastník závodu zodpovídá za všechny škody na osobách a věcech, způsobené jím a jeho psem.
Z toho důvodu by měl být držitel psa proti těmto následkům pojištěn. Za případné úrazy v průběhu celé soutěže ručí psovod za sebe i za svého psa. Pokyny udílené rozhodčím, případně
pořadatelem, psovod plní dobrovolně a na vlastní nebezpečí.
• Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem. Pokud je pes označen pouze čipem, je majitel povinen o tomto informovat pořadatele min. 14dní před konáním soutěže.
• V průběhu soutěže nesmí na cvičební plochu žádny jiný pes, než pes soutěžícího, který byl řádně zaprezentován a prošel veterinární prohlídkou.
• Háravé feny se také mohou závodu zúčastnit, závodník je však povinen toto oznámit při
prezentaci. V průběhu tréninku a soutěže je hárajícím fenám vstup na cvičební plochu zakázán až
do doby ukončení předvedení posledního psa v disciplíně poslušnosti a obrany. Trénink bude umožněn v dostatečném časovém odstupu před nastoupením k předvedení.
• Venčení psů je umožněno jen ve vymezených prostorech – Dbejte pokynů pořadatele.!
• Závod je organizován v souladu s řádem na ochranu zvířat, na závod nebudou připuštěni psi s kupírovanýma ušima. V průběhu konání soutěže, tzn. i v době oficiálního tréninku, zákaz používání elektrických, ostnatých obojků.
• Protest proti porušení technických ustanovení ZŘ je možno podat hlavnímu rozhodčímu do 1hod.po ukončení výkonu. Protest je možné podat jen oprati složení jistiny ve výši 500,- Kč. Proti bodovému hodnocení jsou protesty nepřípustné. V případě neopodstatněného protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

• V případě neúčasti na akci se startovné nevrací
• Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezentaci a veterinární přejímce dle časového harmonogramu.
• Na start bude připuštěn psovod pouze s jedním psem

 

ZADÁVANÉ TITULY A ČESTNÉ CENY

I.místo         nejvyšší celkový součet bodů

II.místo        2.nejvyšší celkový součet bodů

III.místo       3.nejvyšší celkový součet bodů

Mistr MSKS dle IPO3 - cena předsedy MSKS - člen MSKS s nejvyšším součtem bodů

Vítěz na stopě           nejlepší výsledek na stopě

Vítěz v poslušnosti    nejlepší výsledek v poslušnosti

Vítěz v obraně           nejlepší výsledek v obraně

CACIT                       vítěz - více jak 280 bodů

Res. CACIT               2.v pořadí, s více jak 280body

 

I.místo mládeže        1. nejvyšší počet bodů mezi mládežníky

II.místo mládeže       2. nejvyšší počet bodů mezi mládežníky

III.místo mládeže      3. nejvyšší počet bodů mezi mládežníky

Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje:

    -vyšší bodový zisk v oddílu obrana

    -vyšší bodový zisk v oddílu poslušnost  

    -los


 
• Ubytování v blízkosti stadionu:

Kemp a restaurace Formanka- viz ubytování, stravování

- 3 -
PŘIHLÁŠKA

 

Nahoru